Ny Modul for Avtalehåndtering

Landax lanserer nå en ny modul for håndtering av avtaler og kontrakter. Også denne er godt integrert med resten av Landax-systemet, og kan også implementeres raskt og enkelt til eksisterende Landax kundebaser.

De fleste bedrifter har flere sammensatte avtaler og kontrakter rundt utstyr, leie, leasing, kunder og leverandører m.m., men mangler kanskje en god oversikt og kontroll på disse.

Det kan fort bli både kostbart og tidkrevende når du ikke er våken for utløpsdato på f.eks. en 3-års bindende husleieavtale som du ønsker å forhandle om før fornyelse, eller du glemmer bort å avslutte et bindende abonnement.

Det kan dermed gi stor økonomisk gevinst å benytte seg av ett system for å holde orden på avtalefrister.

Avtalehåndteringen i Landax har en funksjon for varsling av utløp, re-forhandling og sykliske tidsfrister, noe som gir en unik kontroll på risikoforholdene rundt økonomiske tap. Det er også mulig å knytte både avvik, oppgaver og risikovurderinger til avtalene.

Den nye modulen tilbyr god og enkel styring og oversikt over drifts-, leverandør og
kundeavtaler, samt fremdrift og dokumentasjon rundt dette.

Eksempel på avtaletyper

 1. Leverandøravtale
 2. Leasingavtale
 3. Leieavtale
 4. Driftsavtale/ og eller løpende tjenester avtale
 5. Kjøp av produkt avtale med garantitid og eventuelt vedlikehold
 6. Kundeavtaler
 7. Samarbeidsavtale

Kort oppsummert er det både økonomisk besparende og personlig beroligende å ha et varselsystem som gjør oss oppmerksom på viktige datoer rundt avtalehåndtering.

Prøv en gratis demo av Landax-systemet her!
Eksisterende kunder kan benytte «Kontrollpanel – Avtaler» for å få tilgang.

Ta kontakt med oss i Landax i dag for utfyllende informasjon rundt modulen, samt et prisestimat for deg og din bedrift.

Kontakt oss
Telefon: +47 625 33 680
E-post: salg@landax.no

Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her vil også være til stede i Landax APP.

Vi foreslår et Dashboard med innhold som vist over. Dette kan du benytte som mal. Du kan benytte dette som en «tegning» for den varianten du selv ønsker, eller du kan kjøpe en «installasjon» gjort av Landax for kroner 1600,- + mva.

Du må også registrere en type i avviksmodulen som heter «Smittevernsaker».
Under denne foreslår vi kategorier og fokus som følger:

Adferd (kategori-nivå)

 • Manglende håndvask (fokus nivå)
 • Uønsket nærkontakt
 • Ubetenksomhet
 • Annet

Sykdom

 1. Smittet
 2. Feber
 3. Luftveissymptomer
 4. Andre symptomer
 5. Annet

Renhold

 1. Mangelfull rengjøring
 2. Mangelfull tilrettelegging
 3. Annet

Romforhold

 1. Uegnede skifteforhold
 2. Uegnede spiseforhold
 3. Uegnede kontorforhold
 4. Uegnede møteroms-forhold
 5. Mangelfull eller feil skilting
 6. Annet

Mat

 1. Feil utstyr
 2. Feil bruk av utstyr
 3. Manglende hygiene
 4. Annet

Positiv observasjon


Denne strukturen kan forenkles. Om du ønsker at vi skal sette den opp for deg, så kan vi utføre dette for NOK 1600,- + mva. Send en e-post til salg@landax.no om du ønsker at en slik avviksstruktur og et slikt Dashboard legges inn. Den blir da liggende nederst i typelisten.

Dashboard vil bli tilgjengelig i listen over Dashboard, og du kan lage en knapp fra hvilke som helst av dine andre Dashboard for å nå denne. Du kan også ha den som hoveddashboard – om du vurdere det som hensiktsmessig en tidsperiode.

I Disse Koronatider

Hva gjør Landax i en tid som denne? Jo, vi kan gjøre mye. Vi kan drive opplæring over fjernskjerm. Vi kan drive innholdsproduksjon. Vi kan arbeide med egen kvalitet. Vi kan også drive ordinært salgsarbeid og levere til nye kunder.

Alle ansatte i Landax velger å ha optimisme i front, både på vegne av seg selv og sine kunder. Vi ser jo for eksempel at man nå begynner å få virus-utbruddet under kontroll i Kina og Sør-Korea, og vi kan derfor se frem til et tidspunkt hvor det samme kan sies om Norge.

Mange ansatte hos våre kunder vil i mellomtiden ha bedre tid i hverdagen, og da passer det kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden; egne kvalitets-prosesser? De aller fleste har behov for kontinuerlig forbedring av driften sin, av sin HMS osv. Det er mulig Landax, i dialog med eksisterende og potensielle kunder, har en ekstra god anledning til å bidra på nettopp dette området.

Landax fjernkurs

Dersom du ønsker 2-timers fjernkurs, så har vi nå en timepris på kroner 950,- + mva. i Korona-perioden (med en minstetid på 2 timer). Ved dette så kan vi holde aktiviteter i gang også på områder som har med kvalitet og HMS å gjøre. Om du vil drøfte dette, så send en e-post til salg@landax.no

Etikk og moral

Et lite virus kan sette en hel klode nærmest ut av spill. Selv om viruset representerer noe på influensanivå hva sykdomsforløpets alvorlighetsgrad angår, så dreier det hele seg om mer enn statistikk. Flere i utsatte grupper dør også av vanlig influensa, men det er under noe mer kontrollerte former, da vi har tilgang til bl.a. vaksiner. Korona-viruset har vi ikke den samme kontrollen på, og spredningsfaren er stor.

Om hele samfunnet lar seg smitte, så kan de eldre og de i utsatte grupper bli betraktet som et offer for de unge og spreke. Så selv om de unge og spreke altså vil kunne overleve dette på omtrent samme nivå som en vanlig influensa, så kan de i prosessen muligens forårsake dødsfall ved å smitte svakere grupper.

Det er rett og slett etikk og moral inne i bildet her; i forhold til hvordan hver av oss innretter oss etter de regler og strukturer myndigheten bestemmer. Vi ønsker ikke å bidra til at andre dør – om det kan sies slik. Derfor sitter jeg trofast i hjemmekarantene etter å ha vært i Tyskland torsdag og fredag forrige uke.

Verdien av system

IT-bransjen er vel en av de segmenter som kan greie seg gjennom en stille tid – om det kan sies slik. IT-prosjekter og utvikling av programvare er gjerne langsiktige, og man kan arbeide fra hjemmekontor. Men også her er vi avhengig av en viss likviditet.

Landax sin kundegruppe er ikke av de minst økonomisk ressurssvake. De har tatt beslutninger om å investere i ordenssystemer. De har bevissthet på arbeidsprosesser. I slike tider som vi opplever nå, er det også viktig med kvalitet på HR-prosessene.

Landax vil nok derfor greie seg godt gjennom de neste par månedene, som vi regner med at dette vil vare, før normalitetskurven begynner å stige hva aktiviteter angår. Men inntil da vil vi avpasse farten etter forholdene, og utnytte den ekstra tiden til å heve kvaliteten og funksjonaliteten på produktene våre.

Vi introduserer: Digital Ressursbank!

Digital Ressursbank er et helt nytt konsept i Landax. Vi vil i dette innlegget presentere dere for en liten smakebit av hva det dreier seg om!

Ideen om en ressursbank har kvernet i tankene våre lenge. Vi ønsket å opprette en portal med flere tusen digitale ressurser, som vi så kunne gjøre tilgjengelig for våre kunder – med mulighet for gratis nedlastning eller kjøp. I høst fikk vi bevilgninger fra Forskningsrådet for å gjennomføre visjonen vår, og da var det bare å sette i gang! Dere kan dermed se fram til snarlig lansering av en omfattende portal, med innhold av høy kvalitet og et bredt spekter av bruksområder!

Dokumentpakker

Noen av de viktigste digitale ressursene vi har tilgjengelig for våre kunder i dag er dokumentpakkene våre. Dette er rutiner, prosedyrer, prosesser, sjekklister og instrukser i forbindelse med HMS, internkontroll eller ISO sine ledelsesstandarder. Disse dokumentene er utarbeidet i samarbeid med dyktige aktører i næringslivet og har vært til stor hjelp for flere bedrifter i forbindelse med deres kvalitetssystemer. Disse dokumentene skal nå gjennomgå en større revisjon og vil være en naturlig del av den nye ressursbanken.

Ferdige løsninger

En annen ressurs vi tror kommer til å være til stor nytte er ulike dashboard. Gode og smarte dashboard kan ta flere dager å utvikle, men vil nå være tilgjengelige ved ett enkelt klikk. Dette kan for eksempel være arbeids-dashboard med tilgang på informasjon fra pågående prosjekter, dashboard med rapporter fra ulike moduler eller administrasjons-dashboard for styring av ferie og fravær.

Eksempler på andre digitale ressurser er møteprotokoller, samsvarssett, prosesser, avviksskjemaer, maler, datafilter og rapporter. Vårt ønske er å tilby våre kunder akkurat det de trenger, og at dette er tilgjengelig hvor som helst og når som helst!

Ressursene vil tilbys som pakker våre kunder kan bestille til sin database. Det vil også være mulig å laste ned eller kjøpe ressurser enkeltvis.

Investering i fremtiden

Digital Ressursbank er et stort og omfattende prosjekt med en budsjettramme på 14 millioner. Det er viktig for oss å vise våre kunder at vi tar fremtiden på alvor, og at vi kommer til å fortsette å utvikle verktøy og produkter som forenkler og forbedrer deres hverdag. Vi ser derfor veldig fram til å fortsette å jobbe med dette prosjektet! Vi håper at dere også synes dette høres interessant ut, og at dette vil være en nyttig ressurs for dere.

Brukerseminar og kurs i mars 2020!

Vi har den gleden av å invitere til brukerseminar, foredrag og kurs! Fra tirsdag den 31. mars til torsdag 02. april vil det være mulig å delta på tre innholdsrike dager med mye spennende på agendaen.

Kursserien vil avholdes på Gardermoen Airport Hotel fra tirsdag 31. mars til torsdag 2. april. Vi starter på tirsdag med et brukerseminar, som etterfølges av et spennende kveldsforedrag og en treretters middag. På onsdagen vil vi ha kurs i ulike moduler i Landax og oppsett av systemet. Vi avslutter det hele med et kurs i ISO sine ledelsesstandarder.

Fortsett å lese «Brukerseminar og kurs i mars 2020!»

Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

I Landax tilbyr vi i tillegg til systemverktøy, konsulenttjenester i forbindelse med kvalitet og implementeringen av styringssystemer. Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Effekten av god kvalitet satt i system

Efaktor AS er et firma som tilbyr ulike løsninger for nettbasert e-læring med Moodle som læringsplattform. De tilbyr i tillegg tjenester som kursproduksjon, hosting, integrasjoner, utvikling og rådgiving knyttet til dette. På verdensbasis brukes Moodle idag av over 150 millioner brukere, og Efaktor er foreløpig eneste Moodle-partner i Norge.

Fortsett å lese «Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!»