Fremhevet

Ledelsessystem i nytt perspektiv

undefined

Torleif P. Bratlie er grunnleggeren av firmaet Landax AS – et ledelsesverktøy som etter titalls år i bransjen har utviklet seg til å bli et av de mest komplette styringssystemene på det norske markedet, og kan skilte med flere hundre kunder og over 50.000 brukere i 9 land.

Det hele begynte med at Bratlie stilte seg spørsmålene: Hvordan kan vi benytte erfaringene våre til å øke kvalitet og produktivitet? Kan vi gjøre registreringer av det vi observerer, benytte disse til å analysere ulike faktorer og beslutte tiltak for å forbedre prosessene?

Han var også opptatt av hva slags kapital den enkelte bedrift hadde bevissthet omkring. Det dreide seg ikke bare om egenkapital i kroner og øre og aktiva, men like viktig var slikt som humankapital, systemkapital, strukturkapital osv.

For Bratlie handler kvalitetsledelse om å få alle bedriftens faktorer til å spille sammen. ISO-standardene for ledelse som kom i 2015 viste seg å være samsvarende med det Bratlie hadde tegnet på i flere år. Derfor ble tenkningen i Landax vi utgangspunktet samsvarende med ISO.

 • Et ledelsessystem er egentlig en kombinasjon av bedriftens kvalitetssystem og styringssystem. Fra kvalitetsstandarden ISO 9001 har vi et gjennomgående fokus på virksomhetens prosesser. I styringssystemet ditt har du alt av støtteressurser; som risiko, avvik, dokumenter, protokoller og sjekklister. Kobler du disse to tingene sammen, vil du få et fungerende ledelsessystem med god struktur og datakapital, som danner et godt grunnlag for ledelsen til å styre virksomheten på en tilfredsstillende måte.

Kompletthet og konsistens = kvalitet

Bratlie har ledet flere sertifiseringsprosesser og vært med på å tilrettelegge for kvalitetsarbeid i utallige virksomheter. Det viktigste i dette arbeidet er først og fremst kartlegging av arbeidsflyt, risikoanalyser og mulighetsbevissthet. Når dette er på plass, er det viktig å fokusere på gode registreringer. Det er disse registreringene som utgjør datakapitalen til bedriften. Graden av kompletthet og konsistens i hver enkel registrering mener Bratlie er med på å avgjøre kvaliteten på hele ledelsessystemet.

«Det er derfor viktig å sette opp gode skjemaer og legge til rette for et gjennomført og komplett registreringsregime. Langsiktig kan det være en veldig lønnsom investering.» – T. Bratlie

Et generisk system

Et kvalitetsledelsessystem må ifølge Bratlie vokse sammen med bedriften.

 • Det må erkjennes at det kan ta tid å opparbeide seg et velfungerende ledelsessystem. La oss ta sammenlikningen med et furutre. I starten har treet kun noen få, små årringer. Men det vokser jevnt og trutt, får etter hvert flere ringer og blir til et robust tre. Slik er det også med kvalitetsledelse – ved flere og bedre registreringer, gode strukturer og integrerte systemer, vokser systemet og blir til et solid og godt ledelsessystem. Om det ikke går så fort og årringene blir små, så er kanskje veden desto mere solid; man må tenke langsiktig.

Landax er «et generisk styringssystem for ledelse». I et generisk system har vi de iboende faglige og strukturelle egenskaper. – Med et ikke-generisk system – til motsetning fra et generisk – må du bygge alt fra grunnen av gang på gang. Dette er den store forskjellen på Landax og mange av de som mener seg å kunne konkurrere.

Ifølge Bratlie er Landax nettopp et slikt generisk ledelsessystem – bygget i henhold til de mest anerkjente ledelsesstandardene og tilpasset næringslivet. Og dersom du ikke har all verdens kunnskap rundt ledelsessystemer fra før, så skal et generisk system også kunne være et verktøy for å utvide dine begrep omkring kvalitet, en salgs læringsportal.

 • Ved å gå til anskaffelse av Landax med sine 27 moduler, vil du få et verktøy som kan være med på å lede deg til kvalitet i dine arbeidsprosesser, støtteressurser og kundeforhold. Alle faktorer til sammen vil kontinuerlig påvirke din bedrift sine kapitaler, enten det dreier seg om økonomisk, menneskelig, systemnivå, strukturelt eller datakapital.

Gratis prøveversjon:

Om du ønsker å prøve ut Landax, eller bare få mer informasjon om produktene de tilbyr, så kan du besøke nettsiden www.landax.no eller ta kontakt på +47 473 95 120.

Kursserie med Landax i oktober

Nå er det endelig tid for høstens kursserie! Den 21. til 25. oktober kommer vi til å avholde kurs med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager.

shutterstock_288562100

Kursserien vil være på Gardermoen fra mandag 21. oktober til fredag 25. oktober. Temaene utover uken vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate. Vi vil også gå gjennom app. Her er det mange muligheter!

mandag den 21. oktober vil vi gjennomgå og arbeide i den nye appen. Blant annet kommer vi til å snakke om datainnsamling, oppsett av moduler og skjermdialoger, lister og rapporter, dashbord og bruksomfang. Appen kan bidra til å gjøre din og dine kollegers hverdag mye enklere, så meld deg på og få mest mulig ut av verktøyet!

Tirsdag 22. oktober vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax med bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

Onsdag 23. oktober – full dag med innføring i Landax Ultimate. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin. Så husk pc-en din!

Torsdag 24. oktober vil ha temaet risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift.

Fredag 25. oktober vil handle om kvalitetsledelse mot sertifisering etter ISO-standarden 9001:2015. Vi vil se på risiko- og mulighetsstyring av prosesser, vurdering av interesseparter, kartlegging av interne og eksterne forhold og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: http://landax.no/kurs/

Ryggmargskompetanse

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne løsninger, trenger man dyktige ansatte som kan håndtere sine oppgaver på en god måte. Da er det én kompetanse som er spesielt verdifull: ryggmargskompetanse.

KJOPTshutterstock_534094786
BILDE: Risikofylt aktivitet som krever ryggmargskompetanse.

Vi snakker vanligvis om to typer kompetanse: Formell kompetanse og realkompetanse. Førstnevnte er den kompetansen vi har som er basert på utdannelsen vår. Kompetanse kan også tilegnes gjennom erfaringer og mange år i arbeidslivet. Til sammen utgjør dette realkompetansen.

Hva er så ryggmargskompetanse?

Denne kompetansen er i utgangspunktet ikke fagorientert, men beskriver selve kompetansens art og egenskaper. Den kan defineres som: «opparbeidede egenskaper i et menneske som medfører en særlig god evne til å mestre og levere resultater på en naturlig og uanstrengt måte, selv på avanserte oppgaver.»

Sitat Torleif Bratlie, daglig leder i Landax AS

En kan altså ikke tilegne seg denne kompetansen bare ved å lese seg opp på emnet – den utvikles gjennom øvelse og praktisering. Se for eksempel på et ganske enkelt tilfelle: sykling. Du kan lære deg teorien bak sykling ved å lese en beskrivelse eller se en video. Du sitter på setet, bruker føttene til å tråkke pedalene og holder styret med hendene. Det er imidlertid først når du har forsøkt flere ganger og praktisert syklingen at du faktisk behersker å sykle. Med stor interesse og trening behersker du det enda bedre, og utvikler ryggmargskompetanse.

Sånn vil det også være i en bedrift: Kompetanse kan tilegnes gjennom dokumentasjon – håndbøker, brukerveiledninger, presentasjoner, prosedyrer etc., men den viktigste kompetansen opparbeides gjennom trening og praktisering av arbeidsoppgavene gjennom lengre tid. Dette vil lønne seg:

«De bedrifter som tilrettelegger på en slik måte at de ansatte kan tilegne seg og utvikle ryggmargskompetansen mest mulig effektivt utvikler seg til bedrifter med størst konkurransekraft i næringslivet.»

Sitat Pål Widerøe, Incentra SA

Ansatte som har tilegnet seg denne kompetansen er trygge på sine evner, og gjør sine arbeidsoppgaver med treffsikkerhet, uten tidssvinn og støy. De vil i ulike situasjoner ha kapasitet til å kombinere refleksjon og rask beslutningstaking, og benytter kunnskap og tidligere erfaringer for å løse oppståtte utfordringer. De viser engasjement og interesse, øyner nye muligheter og har overskudd på jobb. De kan det de driver med!

For en leder medfører dette gjerne gode arbeidsprosesser og gode resultater, for arbeidsmiljøet betyr det godt humør og overskudd, og for kundeforhold løsningsorienterte leverandører. Med andre ord:

«Ryggmargskompetanse er den kompetansetype som er mest verdifull i en bedrift».

Sitat Pål Widerøe, Incentra SA

Kursserie med Landax i april!

Nå kan DU melde deg på kurs med Landax! Den 08. til 12. april kommer vi til å avholde en kursserie med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager, hvorav en hel dag vil handle om den nye appen!

U28-I.B02_Kurs Landax._bilde1

Kursserien kommer til å avholdes på Gardermoen fra mandag 8. april til fredag 12.april. Tidligere har denne serien vart over fire dager, men fra og med forrige høst har vi inkludert en ekstra dag for opplæring i Landax App. Temaene utover uken vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate. Her er det mange muligheter!

Mandag 08. april vil være en heldags opplæring i den nye appen. Blant annet kommer vi til å snakke om datainnsamling, oppsett av moduler og skjermdialoger, lister og rapporter, dashbord og bruksomfang. Appen kan bidra til å gjøre din og dine kollegers hverdag mye enklere, så meld deg på og få mest mulig ut av verktøyet!

Tirsdag 09. april vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax med bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

Onsdag 10. april – full dag med innføring i Landax Ultimate. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin. Så husk pc-en din!

Torsdag 11. april vil ha temaet risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift.

Fredag 12. april vil handle om kvalitetsledelse mot sertifisering etter ISO-standarden 9001:2015. Vi vil se på risiko- og mulighetsstyring av prosesser, vurdering av interesseparter, kartlegging av interne og eksterne forhold og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: http://landax.no/kurs/

Grunnkurs i ledelsesstandarder, med Standard Online!

Standard Online eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. De tilbyr abonnement på standarder, kurs og opplæring samt rådgivingstjenester. De har ca. 160 kurs i året, og har mye kunnskap og erfaring fra en rekke fagområder.

Landax har i flere år hatt et samarbeid med Standard Online, og er veldig begeistret for at de nå har lansert et nytt kurskonsept: 3-timers grunnkurs i ledelsesstandarder.

Compliance

Kurset arrangeres som bedriftsinternt kurs, der kunden kan velge gjennomgang av én eller flere av de tre ledelsesstandardene ISO 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2015, ledelsessystemer for henholdsvis kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Fordeling av temaer tilpasses etter ønske fra virksomheten.

I løpet av kurset vil det gis en innføring i standarden og en gjennomgåelse av spesielle kravområder som kartlegging av interesseparter, risikokartlegging, miljøkartlegging, ledelsens gjennomgåelse og forbedringsarbeid. Målet er å gi deltakerne en grunnkompetanse om standarden og implementering i sin virksomhet.

Vi regner med dette kan være et nyttig kurs for mange av våre kunder!

For mer informasjon, ta kontakt med Standard Online ved Kjersti Bye Halvorsen på epost: kbh@standard.no eller telefon: 924 10 502.

 

 

 

 

 

Forhandler- og produktseminar i Oslo

Vi arrangerer nå for andre gang et forhandler- og produktseminar! Dette vil være for de selskaper og personer som er interessert i å inngå et samarbeid med Landax. Samarbeidet vil gå ut på å levere tjenester innen kvalitetsarbeid, HMS-arbeid, FDV, beredskap, risiko og «Trygg mat».

Datoen for seminaret blir 01. mars 2019 på Gardermoen Airport Hoell, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen. Seminaret er gratis, og inkluderer en god lunsj.

 

nettverkssamling_shutterstock

Landax er i dag det mest utbredte løsningen i Norge for styring og ledelse av kvalitet, HMS, risiko og Trygg mat (HACCP) i kombinasjon. Vi har også gode og modne moduler for prosjektstyring (Prosjektmodul). Les gjerne mer om våre produkter på www.landax.no

På seminaret vil vi fokusere på hvordan Landax kan være inngangsport for deg til kunder som ønsker både styringssystem og tjenesteleveranse. Det kan være i forbindelse med en ISO-prosess, tilretteleggelse av internkontroll og HMS, eller arbeid med risikoanalysering.

Vi håper denne dagen vil gi et innblikk i de muligheter som er på salg og levering av tjenester til brukere av Landax. I dag har vi frittstående 15 konsulenter i Norge. Målet er inntil 200 konsulenter som har Landax i kofferten. Kanskje du er en av dem?

Agenda

 • Klokken 10:00 Velkommen!
 • Klokken 10:05 Systemstøtte i kvalitetsarbeid gjennom Landax. Hva betyr det i praksis?
 • Klokken 10:30 ISO-standardene og vårt samarbeid med blant annet Standard Online AS og Standard Norge. Hvilke muligheter kan det gi for deg som konsulent?
 • Klokken 11:00 Landax som styringssystem – de fem største driverne for generering av tjenester for deg som konsulent.
 • Klokken 12:00 Businessmodeller.
 • Klokken 12:30 Lunsj
 • Klokken 13:30 Trene på bruk av Landax i demobase.
 • Klokken 14:00 Hva innebærer det å levere konsulentbistand?
 • Klokken 15:00 Spørsmål og svar.

Du kan lese mer om seminaret og registrere din påmelding  her.

Hjertelig velkommen!