Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse har nok i mange tusen år vært til stede i menneskenes tanker. I forrige innlegg definerte vi kvalitet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk»

En slik definisjon tror jeg imidlertid var langt unna for steinaldermannen som i sin tid skulle lage et spyd med god kvalitet, eller selv de første handelsmennene (som jo var avhengig av fornøyde kunder og dermed god kvalitet på produktene) i sin forretning. Det har med å gjøre at kvalitet ofte fremstår som ganske intuitivt. Men i og med at mennesker er forskjellige, man er mer eller mindre dyktige, mer eller mindre nøyaktige, mer eller mindre effektive osv., har man også ulik fornemmelse av hva kvalitet er. Derfor har man etter hvert sett behovet for en formell tilnærming.

shutterstock_334796843
Les mer

Hva handler kvalitetsledelse om? En overordnet betraktning

La meg først gjengi definisjonen på kvalitet. Ifølge Norsk standard ISO 9001 defineres ordet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk». På bedriftsnivå handler det altså om hvordan produkt eller tjeneste tilfredsstiller kundens krav. Og hvordan kan man sikre at kunden blir fornøyd? Gjennom kvalitetsledelse!

shutterstock_378597097
Les mer

Dokumentert informasjon

Av Torleif Bratlie

I dagens teknologiske samfunn har håndteringen av dokumentert informasjon tatt en meget praktisk vending. Man trenger ikke lenger kilometerlange arkivreoler, ei heller ha et tidsforbruk verdt et årsverk for å finne tilbake til gamle registreringer. Å hente ut rapporter og finne data for tendensanalyser går som en lek, samtidig som avvik for det første blir registrert, og for det andre er øyeblikkelig tilgjengelig hvor enn du måtte ønske; om du så er av typen som sitter på hjemmekontor eller har panoramautsikt over hele produksjonen.

shutterstock_202612039.jpg

Alt er mulig med et godt styringssystem for kvalitet. Så gjelder det å bruke systemet på rette måte. Man må ha gode vaner og rutiner (som selvfølgelig dokumenteres i styringssystemet) som legger føring for hvordan dokumentert informasjon håndteres. Du må ha kontroll på avviksregistrering, alle bedriftens prosesser, risikostyring, svar på lover og krav fra myndigheter, bedriftens miljøarbeid pluss en rekke andre saker.

Landax har i det siste arbeidet med å tilrettelegge dette til det fulle for kundene våre. Vi har samlet aktuelle rutiner og dokumenter, maler og eksempler, og utarbeidet en del nytt innhold i samarbeid med Magnus Robbestad fra Veritech AS. Dette ligger i dag organisert i en mappestruktur på en innholdsmalbase, som vi planlegger å gjøre tilgjengelig for interessenter. Der kan man selv velge ut hvilke dokumenter som er relevante for sin bedrifts kvalitets- og miljøarbeid, laste ned, og bruke som en selv vil.

Prislisten for disse dokumentene ligger vedlagt, med henvisninger til ISO-standardene 9001:2015,  14001:2015 og den kommende standarden 45001. Dokumentpakke_ISO_2015

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt på supporttelefon om det er noe du lurer på.

Sette standarden

Av Torleif Bratlie.

Hei og velkommen til enda et nytt halvår!
Fellesferien er over, og om ikke lenge er alle tilbake på sine arbeidsplasser. Hverdagen er i ferd med å innhente enhver mann, og kanskje late dager på brygga blir erstattet av overtidsarbeid på kontoret.
Selv har jeg fundert over en del ting i sommer, blant annet uttrykket «Nå har vi satt standarden».  Har du hørt uttrykket før? Det har nemlig jeg. Jeg kan være i et middagsselskap, og høre noen komplimentere verten for utsøkt mat ved å utbryte: «For en standard!». Eller på konsernmøtet, hvor alle ble ble enige om at arrangøren virkelig satte standarden for innhold og varighet samt valg av lokaler, plassering og severdigheter. Standard kan rett og slett settes på mange forskjellige måter og på mange forskjellige områder. Det kan være på personplan, i sosiale sammenhenger, i bedrifter, i samfunnet generelt, og det kan tas videre på mer konkrete ting, som biler, mat, interiør, grafisk design, musikk, bøker osv.

Fortsett å lese

Hva vil det si at et styringssystem virker?

av Torleif Bratlie

På et eller annet tidspunkt har du sikkert stått og tenkt: «Virker denne, mon tro?». Kanskje var det på garasjesalget i fjor, hvor du fant en strøken Tempo produsert på Sandnes i 1957, eller på roadtripen gjennom Kambodsja, da bussen så ut til å skrante allerede etter første kilometer. Ved andre tilfeller har du kanskje vurdert hvordan ting fungerer, spesielt dersom du har tatt turen innom den lokale alt-mulig-forretningen.

shutterstock_376849720.jpg

At kvalitets- og styringssystemer virker, er helt essensielt. Bedrifter må til enhver tid dokumentere at man er i henhold til aktuelle lover og forskrifter og er nødt til å tilfredsstille kunders krav til kvalitetsdokumentasjon, sikkerhet og effektivitet om de skal være konkurransedyktige. Man må derfor kunne målstyre, analysere og hente ut rapporter på detaljnivå underveis i hele prosessen, hvilket gjør en avhengig av et velfungerende styringssystem. (Les mer om Landax Styringssystemer på landax.no)

Men hva vil det egentlig si at et styringssystem virker?

Fortsett å lese