Flere utganger?

Av Torleif Bratlie

Når man går i gang med store prosjekter, er det viktig å ha en plan. Gjerne har man da et hovedmål med mange milepæler underveis; Kan hende man også har strenge tidsfrister å overholde. Likevel vil man i de fleste tilfeller oppdage at prosjektet tar en annen vending enn først antatt. Det lar seg ikke gjennomføre som planlagt. Dermed blir man nødt til å tenke annerledes.

Fortsett å les «Flere utganger?»

Dashbord

Av Torleif Bratlie

I 2014 lanserte Landax modulen Dashbord – en kjempenyhet innen brukergrensesnitt på styringssystemer.  Med en gang du logger inn på Landax får du oversikt over alle nye aktiviteter, lett tilgang til de viktigste dokumentene, søkefunksjoner, statistikk over avvik og mye mer. Og det beste av alt – dashbordet er koblet mot din bruker. Alt er relevant kun for deg.

Fortsett å les «Dashbord»

Landax – et godt valg?

Av Torleif Bratlie

I mylderet av muligheter der ute kan det være lett å havne i fella og gå for det «første og beste» styringssystemet man kommer over. Tar man derimot produktene nærmere i øyesyn, er saken en helt annen. Som nevnt i tidligere innlegg (Hva vil det si at et styringssystem virker?) er det en del suksessfaktorer som må være på plass for at systemet i det hele tatt skal kunne fungere.

Landax tilbyr en multifunksjonell WEB-løsning, et dynamisk system som stadig utvikles av kompetente medarbeidere. Den faglig iboende skjematikken legger til rette for å kunne dokumentere svar på lover, forskrifter og andre interne eller eksterne krav, og du kan legge opp bedriftsstyringen i henhold til ISO-standarder.

2016_B43_Grunder_går_inn_i_framtiden_landaxlogo (1).jpg

Styringssystemet er bygget opp med tanke på både funksjonalitet og brukervennlighet. Noe av det som kanskje gjør Landax spesielt attraktivt, er hvordan modulene henger sammen. Moduler er de forskjellige delene som tar for seg sine respektive områder, for eksempel avvik, dokumenter, protokoll og utstyr. Landax har 23 slike moduler. Disse utgjør til sammen en helhetlig løsning innen styring. Her er en oversikt over våre moduler.

Hovedstrukturen i Landax er ekstremt påvirkelig og du kan enkelt tilpasse systemet til enhver bedrift. Blant annet er menypunkter URL-baserte, og du kan endre navn på felter og skjemaer til ditt eget «stammespråk». På denne måten blir terskelen for å ta i bruk systemet mye lavere enn om du var prisgitt en terminologi satt av andre. Du velger også selv hvilke moduler du ønsker å ta i bruk; Er det en enkel løsning for dokumenthåndtering du er ute etter, eller et omfattende system som tar for seg alle sider ved din kvalitets- og bedriftsstyring – Landax har løsningen.

Andre funksjoner som gjerne slår an hos kunden er blant annet muligheten for å endre metadata på mange forekomster i ett trykk. Du endrer logoen på ett sted og har dermed endret logoen i alle dokumenter. Videre har vi åtte språkalternativer som kan settes opp individuelt per bruker, snarveier fra ett sted i systemet til et annet,  app for avvikregistrering og SJA, og en nylig lansert Dashbord-løsning – for å nevne noe.

Dessuten vil vi i Landax alltid gjøre vårt ytterste for å tilby assistanse, konsulenttjenester og tilpasninger for de av våre kunder som vil gå enda et skritt lenger. Skulle du fremdeles være i tvil om hvilket system du skal velge, ring og slå av en prat! Vi kan utforme et tilbud skreddersydd for din bedrift.

 

Landax som et godt valg er gjort av over 500 bedrifter. Vi tror det er vanskelig å vurdere en løsning på avstand, og tilbyr dermed å prøvekjøre Landax på forhånd. Her er en link til demoversjon. Forøvrig, ta kontakt med meg på post@landax.no.

 

Hva vil det si at et styringssystem virker?

av Torleif Bratlie

På et eller annet tidspunkt har du sikkert stått og tenkt: «Virker denne, mon tro?». Kanskje var det på garasjesalget i fjor, hvor du fant en strøken Tempo produsert på Sandnes i 1957, eller på roadtripen gjennom Kambodsja, da bussen så ut til å skrante allerede etter første kilometer. Ved andre tilfeller har du kanskje vurdert hvordan ting fungerer, spesielt dersom du har tatt turen innom den lokale alt-mulig-forretningen.

shutterstock_376849720.jpg

At kvalitets- og styringssystemer virker, er helt essensielt. Bedrifter må til enhver tid dokumentere at man er i henhold til aktuelle lover og forskrifter og er nødt til å tilfredsstille kunders krav til kvalitetsdokumentasjon, sikkerhet og effektivitet om de skal være konkurransedyktige. Man må derfor kunne målstyre, analysere og hente ut rapporter på detaljnivå underveis i hele prosessen, hvilket gjør en avhengig av et velfungerende styringssystem. (Les mer om Landax Styringssystemer på landax.no)

Men hva vil det egentlig si at et styringssystem virker?

Fortsett å les «Hva vil det si at et styringssystem virker?»

Barriereknusing

Gjesteinnlegg av Elise Knudsen

I mitt ansattforhold hos Torleif, er det spesielt én ting som har kommet tydelig frem. Det er fenomenet som går under navn barrierknusing. Finnes det barrierer som gjør jobben vanskelig eller til tider tilnærmet umulig å gjennomføre, så må man finne en måte å knuse dem på. En tid gikk det faktisk så langt som at han gikk til innkjøp av en bil som ble kalt Barriereknusærn. Lang reisevei ble en saga blott, og distanser krympet til det minimale. Mulighetene åpnet seg for en mye bedre utnyttelse av tiden.

Barriereknuseren (1).jpg
Barriereknusærn, en strøken Peugeot 406 kjøpt på Oppdal i 2013.

Så som med bilen, så også i arbeidslivet. Er det noe(n) som hindrer en best mulig gjennomføring av oppgaven, så skal hinderet fjernes og oppgaven tilrettelegges. Bruk gjerne noen ekstra timer på å tilrettelegge, faktisk. – Det handler om kontinuitet, sier han. Dersom du får brukt fire sammenhengende timer uten avbrytelse, er det langt bedre enn seks timer med opprom. Finnes det en oppgave som er tungvinn med kun én ekstern skjerm, finn en til. Eller to.

Denne barriereknusingen kan vel også relateres til en liknende sak som heter grensesprenging. I det man oppnår bedre og mer effektive løsninger, så åpnes det muligheter for å komme enda lenger. Horisonten åpnes, kan man si. Skylaget sprer seg. Hvis du i tillegg er forutseende og oppdager potensielle barrierer i god tid, er det ikke lenger grenser for hvor langt man kan nå. Selvfølgelig er det ikke alltid like lett å se hva som er hinderet, det kan være noe så banalt som en for liten pult, manglende utstyr til kontoret (les gjerne den kommende produktanmeldelsen av mus) eller feil temperatur i lokalet, men uansett er det alltids en måte å få bukt med det på. Og kan det gjøres, så må det gjøres. Barrierer skal knuses.

Står dere ofte foran mange barrierer i deres bedrift, og i så fall – hva slags barriereknusere er det dere benytter dere av?

Navnet Landax

Av Torleif Bratlie

Vi har alle fått et navn; Per, Petter, Ola, Gudrun, Finn. Disse betyr som oftest et eller annet, og i gamle dager kunne gjerne navnet være en beskrivelse av en (ønsket) egenskap hos barnet. Navnsetting i dag tør jeg påstå handler mer om hva som høres fint eller praktisk ut; I hvert fall er det tilfellet med mitt navn. Torleif. Tor fra torden og Leif fra arv. Tordenarv. Navnet gir ikke alltid mye mening, men det kan allikevel høres bra ut, klinge bra – om vi kan si det slik. Våre navn var nok i sin tid et viktig og personlig valg fra våre foreldre. Kanskje er vi også oppkalt etter andre personer som har vært av stor betydning for familien.

Navnet Landax, derimot, har faktisk en tydelig mening. Det var en interessant liten prosess å finne frem til det. Jeg tenkte i sin tid at jeg ville ha et navn som sendte ut et lite «skjult» budskap samtidig som det jo måtte være både fengende og «brukervennlig» i markedsføring.

Vurderinger måtte gjøres, og valg tas.

Fortsett å les «Navnet Landax»