Landax lanserer ny app!

Vi har siden 2013 hatt en egen app for registreringer inn i Landax-systemet. Det gikk fra å være en enkel app med mulighet til å registrere avvik, til å inneholde sjekklister, prosjektoversikt, SJA, oppgaver og timeregistrering. Den har vært i daglig bruk hos mange av våre kunder i flere år.

Nå vil vi lansere en helt ny app!

Landax App.PNG
Les mer

Invitasjon til kurs 10. – 13. april 2018

I april er det igjen klart for kurs med Landax! Vi håper at du har lyst å komme for noen innholdsrike dager med spennende temaer og mye læring. Spesielt kommer vi til å gi den nye appen en del oppmerksomhet.

hvordan-lykkes-i-landax2

Kurset går av stabelen 10. april og varer til 13. april. Temaene disse dagene vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.
Les mer

Ny personvernlovgivning

Nå har vi trådt inn i et nytt år, med nye muligheter og utfordringer. I den forbindelse tenkte jeg å skrive litt om den nye personvernforordningen som trer i kraft, og hva den medfører for deg. Skrevet med utgangspunkt i veilederen fra datatilsynet.no.

shutterstock_746456278.jpg

I mai 2018 vil EUs forordning for personvern bli norsk lov. Denne vil da erstatte dagens regelverk, og medfører nye plikter for virksomheter og nye rettigheter for personer man behandler opplysninger om.

Alle virksomheter må derfor sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke plikter som gjelder dem. Ledelsen må sørge for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene, og informere om endringer til de ansatte.

Det er et krav, også etter dagens lov, å ha en oversikt over hvilke personopplysninger man behandler. Man skal beskrive hvor personopplysningene kommer fra, hvem det gjelder, hvor de ligger og rettslig grunnlag for behandling.

Nye krav

Alle databehandlere får nye plikter, som blant annet pålegger virksomheten å ha rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger, og plikter dem å si ifra til oppdragsgiver dersom de får instrukser som er i strid med loven.

Det vil bli strenger krav til form og innhold til personvernerklæringen. Den skal være lett tilgjengelig, tydelig, kortfattet og forståelig.

Med det nye direktivet er det krav om at alle offentlige organer og myndigheter skal utpeke personvernombud. Blant private er dette et krav dersom hovedvirksomheten i stor skala inkluderer:

  • Systematisk monitorering av personopplysninger
  • Behandling av sensitive opplysninger

Det kreves at ombudet inkluderes i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, men det er likevel databehandler eller behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at lovgivningen følges. Det oppfordres av Datatilsynet at alle virksomheter som i stor grad behandler personopplysninger utpeker et personvernombud, selv om de ikke er lovpålagt.

I den nye forordningen er det krav om at nye tiltak og systemer utformes med fokus på personvern, og at den mest personvernvennlige løsningen velges som standard.

Dersom man planlegger behandling av personopplysninger som kan utgjøre en risiko for personens rettigheter, har man plikt på å utrede personvernskonsekvenser. Der det vises at behandlingen gir høy risiko, skal Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser. Datatilsynet plikter da å gi skriftlig veiledning.

Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerhet skal dokumenteres, og det skal beskrives hvilke tiltak som er iverksatt. Dersom avviket medfører risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern, skal det meldes til Datatilsynet innen 72 timer.

Enkeltpersoner får en tydeligere rett til å kreve sletting av egne personopplysninger. Alle henvendelser fra de registrerte skal besvares innen en måned. Dessuten kan man kreve å ta med seg opplysninger fra en leverandør til en annen.

Jeg vil anbefale alle virksomheter å gå gjennom sine rutiner for datasikkerhet og oppdatere dem etter punktene beskrevet over. Da har man et godt grunnlag for å etterleve kravene når den nye lovgivningen trer i kraft i mai.

Kilde: Datatilsynets nettsider, 08.01.2018 (https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/)

God jul fra Landax!

Nå nærmer julen seg med stormskritt, og vi kan snart ønske 2018 velkommen.

20171222_143327 (002).jpg
Bilde: På vei til Steinfjellhytta, Gåsbu

2017 har vært et spesielt år for selskapet. Vi har utviklet en helt ny versjon av appen, vi har kommet langt på vår oppbygging av salgskontorer i inn- og utland, vi har salgsrekorder på nesten alle produkter, vi har rekordomsetning, rekordresultat og praktisk talt ikke sykefravær.

Det mest spesielle på salgsfronten er oppretting av salgskontorer i Iran. I tillegg har vi hatt mange salg til internasjonale og skandinaviske aktører, eksempelvis Elkjøp, Kemetyl og SSE.

Ellers så har det jevnlig vært oppdateringer av forskjellige moduler i Landax, vi har fått en del nye kunder, og vi har bistått i flere sertifiseringsprosesser.

Vi ser fram til mange nye prosjekter i året som kommer, og gleder oss til videre samarbeid med våre kunder og partnere.

Så gjenstår det bare å ønske alle kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte en riktig god jul, og et godt nyttår, med stor takk for innsats i 2017!

Ny kunde – Volvo!

Volvo Norge AS har nå blitt kunde av Landax! De var i sommer på utkikk etter et nytt styringssystem, og etter vurdering av flere leverandører, endte valget opp med Landax.

volvo

Volvo var ute etter et fagsystem som dekket opp ledelse av kvalitet med alle dets forgreininger. Derfor var det naturlig å velge Ultimate – fullpakken av systemet. Dette inkluderer en avvik- og forbedringsmodul, dokumentbibliotek, risikomodul, prosjekthåndtering, prosessmodul med grafisk portal og femten andre moduler for styring. (Les gjerne mer om våre moduler her: www.landax.no) Omfanget har de så mulighet til å skalere opp eller ned alt ettersom hva de ønsker å prioritere til forskjellige tider.

Det er alltid spennende med nye kunder, og Volvo var intet unntak! Takk for godt samarbeid så langt!

Nye kunder!

Vi får stadig nye kunder i Landax, og framover tenkte jeg å skrive litt om dette på bloggen. Det kan være interessant både for potensielle og eksisterende kunder, og for de som ønsker å følge Landax’ utvikling!

Våre kunder er både små og store bedrifter som ønsker å benytte Landax i deler av eller hele virksomheten sin. Noen benytter seg kun av én modul, mens andre går for Landax Ultimate – hele styringssystemet med 22 moduler. I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og operatørarbeid, og mentorering fram mot sertifisering etter ISO-standarder.

dav
BILDE: Daglig leder i Landax, Torleif Bratlie, og kvalitetsleder i NOAH, Margrete Eiken.

Blant våre siste kunder er Norsk Avfallshåndtering, som vi inngikk avtale med i slutten av oktober. Dette er en renovasjonsbedrift opprettet i 1991 for å sikre en forsvarlig behandling av farlig avfall. Hovedvirksomheten er på Langøya i Holmestrand hvor behandlingsanlegget ligger.

NOAH AS har strenge utslipps- og miljøkrav å forholde seg til. Dette medfører dermed høye krav til registreringer og målinger, tilgjengelighet på rutiner og instrukser, gode prosessbeskrivelser, komplett dokumentasjon, omfattende avviks- og forbedringsarbeid, definerte ansvarspersoner og varslinger om viktige aktiviteter.

De trengte et komplett styringssystem som dekket alle deres kriterier, og etter en lang anbudsprosess falt valget på Landax. I tillegg vil Landax også bistå med opplæring, konsulenttimer og rådgivning i forbindelse med sertifisering etter både ISO 9001- og 14001-standarden.

Vi ser fram til et godt samarbeid med NOAH i 2018, og håper på enda flere samarbeidsprosjekter med gamle og nye kunder!

Reisebrev fra Iran

I mai i år var daglig leder Torleif Bratlie på reise i Iran. Et halvt år er gått, og i forrige uke gikk reisen på nytt til dette interessante landet med en av verdens største forekomster av olje og gassressurser. Her er et reisebrev fra Torleif:

Iran
Bilde: Direktør for MIP, Ali Hosseini, og direktør for Landax, Torleif Bratlie, med den signert avtalen.

Søndag den 19. november var snuten igjen vendt mot øst, mer nøyaktig Teheran. Her skulle jeg være i fire dager, og forhåpentligvis lede Iran-prosjektet noen steg videre.

Med meg på turen hadde jeg Sigurd Arnesen som mentor og reiseleder. Sigurd er en utrolig glad reisekamerat, fargerik, allsidig, humoristisk og en kreativ fyr som gjør reisen interessant og festlig. Han har falkeblikk for alt som kan gå galt og alt som kan gå riktig, og det er bra å ha med seg i dette prosjektet. Jeg lærer faktisk mye av Sigurd også – i tillegg til å jobbe med det vi skal på turen. Sigurd jobber gjennom sitt selskap som heter Sali AS.

Under vår forrige tur i mai ble et såkorn lagt. Vi besøkte noen potensielle kunder, og brukte et par dager på opplæring av det som skulle bli hovedkontoret for salg der nede. Dette var med firmaet MIP, som viste stor faglig kunnskap, samarbeidsvillighet og forståelse.  

Siden den gang har det skjedd mye, både fra Landax’ side og hos MIP. Den iranske versjonen av programvaren har blitt forbedret og gått gjennom en del tilpasninger, og MIP har vært gjennom en stor modningsprosess. De har også ansatt to personer på fulltid til å jobbe med prosjektet.

Vi ankom altså Teheran søndag kveld. På denne tiden av året er det kjølig der nede, så det var vel ikke mer enn 12-13 grader. Det passet meg for så vidt greit, for de tre neste dagene kom til å bli intensive og uten noe tid til å leke turist. Planen for mandag var internopplæring og gjennomgang av salgssituasjon med MIP. På tirsdag besøkte jeg et medisinsk utstyrsfirma som driver med dialysemaskiner. Onsdag besøkte jeg et ingeniørfirma som var interessert i styringssystemet vi kunne tilby. Hjemreisen var allerede onsdag kveld.

IMG_5923
Bilde: Workshop og internopplæring på mandagen. Mannen til høyre er senior innen Iransk Olje og gassindustri og kjenner også til de større strukturer omkring statlige bedrifter. Fra venstre: Sigurd Arnesen, Nafiseh Ebrahimi, Mehdi Daneshfar. På enden sitter driftssjefen i MIP.

Foreløpig opererer vi i et femårsperspektiv i Iran. Vi tror også at aktiviteten i Iran kan bli et brohode for etablering i de arabiske landene rundt. Spesielt koblingen videre mot Dubai ser jeg på som svært gunstig, da dette er et handelssenter for mange internasjonale firmaer.

Vi har stor tro på fremtiden med Landax i Iran. Det er jo et land med en ganske annen samfunnsstruktur og politiske forhold enn i Norge, men jeg har likevel tro på at næringslivet har et like stort behov for å jobbe med kvalitet som her i Norge – og da har Landax mye å bidra med. Det blir derfor veldig spennende å følge med videre på utviklingen.