Kurs høsten 2018

Ny anledning til å lære mer – høstens kursserie er lagt ut! Den 29. oktober til 02. november kommer vi til å avholde en kursserie med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager.

shutterstock_288562100

Her har du den fulle oversikten: http://landax.no/kurs/

Det vil komme ytterligere detaljer i et senere blogginnlegg, men du kan gjerne reservere dagene så du allerede nå har sikret deg plass.

Vi vil særlig påpeke mandag den 29. oktober, hvor vi kommer til å gå gjennom alle funksjoner i Landax-appen. Her kan du se fram til en nyttig og innholdsrik dag, hvor du også vil få mulighet til å sette opp appen slik du ønsker det i praksis. Det gjelder for eksempel:

  • Hvilke moduler som skal være synlig
  • Hvilke felter du ønsker i appen
  • Testing av registrering og modifisering
  • Oppsett av varsling ved datafangst gjennom app

Ellers kjører vi som vanlig kursdager i prosess, Ultimate, risiko og ISO.

Legg gjerne inn en uforpliktende påmelding og reserver plass. Avmelding kan gjøres helt frem til 20. oktober. Her finner du skjema: http://landax.no/kurs/

 

God sommer fra Landax!

Etter en fantastisk vår, hvor både gradestokken og salgstallene i Landax har nådd nye rekorder, er det tid for sommerferie! La oss håpe godværet holder seg, og at alle får koblet av og ladet batteriene.

2018-07-10 12.28.18(2)
Stupetårnet, Hamar

Første halvår av 2018 har vært spennende og innholdsrik for Landax. Først og fremst har vi endelig lansert den nye appen! Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og kommer til å fortsette å jobbe for et enda bedre grensesnitt utover høsten. Android-versjonen kommer også, selv om den har latt vente på seg. Av nye kunder bare den siste tiden kan jeg nevne Bergen Plastics AS, Kolos Group AS, Lingalaks AS, Viking Øksnes AS, Norsk Kransertifisering AS, Mega Solutions AS, Aragon AS, Solberg Scandinavian AS, Bil i Nord AS, E Plug AS og Ross Offshore AS.

Vi har også utvidet staben vår med flere nye ansatte, og er nå en stab med 23 flittige ansatte!

I Landax har vi fellesferie fra og med 08. juli og 3 uker fremover, men vi vil være tilgjengelig hele perioden. Vi kommer til å sjekke Kundeportalen jevnlig, men vil henstille på å legge inn bare veldig viktige saker.

Jeg ønsker å takke alle våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og ansatte for et utmerket halvår, og ser fram til ny dyst etter ferien.

God sommer!

Oppdatering på kundefronten

Det skjer mye i Landax for tiden, og spesielt på kundefronten!

Nesten daglig får Landax en ny kunde, en utvidet lisens, et nytt utviklingsprosjekt eller nye avtaler om konsulentarbeid. Blant de siste skuddene på stammen har vi Holmestrand, Marine Harvest Feed AS og Ørlandet. I tillegg har vi nå også fått Felleskjøpet som kunde!

Det varmer selvfølgelig hjertet til en bonde fra Ilseng at Felleskjøpet er blitt kunde av Landax, og også som en av våre største kunder.

IMG_3323
BILDE: Fra venstre: Kristin Bryntesen Watndal (HR-direktør), Nina Breidalen (Kvalitets- og HMS-sjef), Frode William Jensen (Prosjektleder) og Torleif Bratlie (Daglig leder i Landax).

Felleskjøpet har en omsetning på 15,5 milliarder og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Les mer om Felleskjøpet på deres hjemmesider (https://www.felleskjopet.no/).

I forbindelse med implementering av strategien Bondeløftet 2020, og at Felleskjøpet ønsket å effektivisere og modernisere deres kvalitetssystem, var de på utkikk etter et godt støttesystem for deres ledelsessystemer. Valget falt på Landax, som leverandør av verktøy for blant annet dokumenthåndtering, avviksstyring, Sikker Jobb Analyse, Risikohåndtering og HACCP.

Samtlige ansatte kommer til å få tilgang til styringssystemet via personlige Dashbord. En så stor organisasjon vil nødvendigvis ha mye informasjon og opplysninger knyttet til HMS og kvalitet, og dermed er det viktig å skape en plattform der alt materiell er tilpasset den enkelte brukers områder.

Vi takker for godt samarbeid så langt, og ser fram til videre prosjekter med Felleskjøpet!

I tillegg kan jeg nevne flere foretak som har anskaffet Landax den siste tiden. Dette er blant annet Stiftelsen CRUX, FluidSep AS, Blue Aerospace AS, Sør-Odal brann- og redningsvesen, Bekkevold Landskap AS, Erik Hoel AS, Stadt Sjøtransport AS, Lie Blikk AS og Lie Ventilasjon AS og en del flere mindre foretak.

Leser du denne bloggen og er nysgjerrig på muligheter med Landax som styringssystem, så er det bare å ta kontakt på post@landax.no eller ringe meg, Torleif Bratlie, på 92887231.

 

Landax lanserer ny app!

Vi har siden 2013 hatt en egen app for registreringer inn i Landax-systemet. Det gikk fra å være en enkel app med mulighet til å registrere avvik, til å inneholde sjekklister, prosjektoversikt, SJA, oppgaver og timeregistrering. Den har vært i daglig bruk hos mange av våre kunder i flere år.

Nå vil vi lansere en helt ny app!

Landax App.PNG
Fortsett å les «Landax lanserer ny app!»

Invitasjon til kurs 10. – 13. april 2018

I april er det igjen klart for kurs med Landax! Vi håper at du har lyst å komme for noen innholdsrike dager med spennende temaer og mye læring. Spesielt kommer vi til å gi den nye appen en del oppmerksomhet.

hvordan-lykkes-i-landax2

Kurset går av stabelen 10. april og varer til 13. april. Temaene disse dagene vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse, risiko og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.
Fortsett å les «Invitasjon til kurs 10. – 13. april 2018»

Ny personvernlovgivning

Nå har vi trådt inn i et nytt år, med nye muligheter og utfordringer. I den forbindelse tenkte jeg å skrive litt om den nye personvernforordningen som trer i kraft, og hva den medfører for deg. Skrevet med utgangspunkt i veilederen fra datatilsynet.no.

shutterstock_746456278.jpg

I mai 2018 vil EUs forordning for personvern bli norsk lov. Denne vil da erstatte dagens regelverk, og medfører nye plikter for virksomheter og nye rettigheter for personer man behandler opplysninger om.

Alle virksomheter må derfor sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke plikter som gjelder dem. Ledelsen må sørge for å få på plass rutiner for å overholde de nye pliktene, og informere om endringer til de ansatte.

Det er et krav, også etter dagens lov, å ha en oversikt over hvilke personopplysninger man behandler. Man skal beskrive hvor personopplysningene kommer fra, hvem det gjelder, hvor de ligger og rettslig grunnlag for behandling.

Nye krav

Alle databehandlere får nye plikter, som blant annet pålegger virksomheten å ha rutiner for innsamling og bruk av personopplysninger, og plikter dem å si ifra til oppdragsgiver dersom de får instrukser som er i strid med loven.

Det vil bli strenger krav til form og innhold til personvernerklæringen. Den skal være lett tilgjengelig, tydelig, kortfattet og forståelig.

Med det nye direktivet er det krav om at alle offentlige organer og myndigheter skal utpeke personvernombud. Blant private er dette et krav dersom hovedvirksomheten i stor skala inkluderer:

  • Systematisk monitorering av personopplysninger
  • Behandling av sensitive opplysninger

Det kreves at ombudet inkluderes i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, men det er likevel databehandler eller behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at lovgivningen følges. Det oppfordres av Datatilsynet at alle virksomheter som i stor grad behandler personopplysninger utpeker et personvernombud, selv om de ikke er lovpålagt.

I den nye forordningen er det krav om at nye tiltak og systemer utformes med fokus på personvern, og at den mest personvernvennlige løsningen velges som standard.

Dersom man planlegger behandling av personopplysninger som kan utgjøre en risiko for personens rettigheter, har man plikt på å utrede personvernskonsekvenser. Der det vises at behandlingen gir høy risiko, skal Datatilsynet involveres i forhåndsdrøftelser. Datatilsynet plikter da å gi skriftlig veiledning.

Alle avvik som skyldes brudd på datasikkerhet skal dokumenteres, og det skal beskrives hvilke tiltak som er iverksatt. Dersom avviket medfører risiko for enkeltpersoners rettigheter eller personvern, skal det meldes til Datatilsynet innen 72 timer.

Enkeltpersoner får en tydeligere rett til å kreve sletting av egne personopplysninger. Alle henvendelser fra de registrerte skal besvares innen en måned. Dessuten kan man kreve å ta med seg opplysninger fra en leverandør til en annen.

Jeg vil anbefale alle virksomheter å gå gjennom sine rutiner for datasikkerhet og oppdatere dem etter punktene beskrevet over. Da har man et godt grunnlag for å etterleve kravene når den nye lovgivningen trer i kraft i mai.

Kilde: Datatilsynets nettsider, 08.01.2018 (https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/)