Presentasjon av våre produkter- Protokoll

Gjennom serien «Hvordan lykkes med Landax» gikk jeg gjennom forskjellige metoder og moduler man bør starte med for å få en best mulig overgang til et nytt styringssystem. Om du har en god forståelse innen disse områdene, og mestrer konfigurasjon og bruken av modulene, mener jeg du har et godt utgangspunkt for å drive tilfredsstillende kvalitetsarbeid. Nå ønsker jeg å gi dere en kort innføring i de øvrige produktene i Landax! Fremover kommer jeg altså til å ha korte presentasjoner av våre til sammen 20 moduler, innimellom andre innlegg. I dag starter jeg med Protokoll.

møte

Det mest vanlige ved arbeid med møtereferater er å benytte seg av en enkel teksteditor. Filen lagres lokalt på pc-en, og sendes så på mail til aktuelle mottakere. Dette medfører imidlertid en del ulemper.

Blant annet vil referat på den måten være lite tilgjengelig, det vil være få muligheter for etterbehandling og oppfølging, oppsettet er ofte uoversiktlig og selve prosessen er sårbar.

I Landax har vi derfor i mange år hatt modulen Protokoll som et alternativt verktøy for å erstatte disse dokumentene. Her registrerer du møtet med dets egenskaper som dato, deltakere og type, i tillegg til eventuelle notater. I tilknytning til dette registrerer du så sak for sak.

Skjermbilde_protokoll
Skjermbilde av en møteprotokoll. Sakene listes opp nedover.

Med denne modulen trenger du ikke lenger lete gjennom gamle eposter eller bla deg gjennom utallige møtereferater for å finne igjen dine ansvarssaker, oppgaver eller eventuelle avvik. Alt blir registrert direkte på web og tilgjengeliggjort for alle deltakere umiddelbart. Dessuten vil du kunne få opp dine egne saker på ditt personlige dashbord, og avvik og oppgaver registreres rett inn i de respektive modulene.  I oversikten over protokollene kan du se saksfremgangen, og hente opp igjen protokoller som skal brukes videre.

Det hele er også veldig enkelt! Med egendefinerte typer og maler for for eksempel ledelsens gjennomgang, revisjon eller mandagsmøte, kan man gå rett inn i et ferdig utkast med full saksoversikt. Epost kan sendes automatisk ut fra systemet til deltakerne ved møtets slutt.

Du kan lese mer om Protokoll og se prisliste på våre hjemmesider www.landax.no. Ta gjerne kontakt på kundetelefon om du vil vite mer!

Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse har nok i mange tusen år vært til stede i menneskenes tanker. I forrige innlegg definerte vi kvalitet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk»

En slik definisjon tror jeg imidlertid var langt unna for steinaldermannen som i sin tid skulle lage et spyd med god kvalitet, eller selv de første handelsmennene (som jo var avhengig av fornøyde kunder og dermed god kvalitet på produktene) i sin forretning. Det har med å gjøre at kvalitet ofte fremstår som ganske intuitivt. Men i og med at mennesker er forskjellige, man er mer eller mindre dyktige, mer eller mindre nøyaktige, mer eller mindre effektive osv., har man også ulik fornemmelse av hva kvalitet er. Derfor har man etter hvert sett behovet for en formell tilnærming.

shutterstock_334796843
Fortsett å les «Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse»

Hva handler kvalitetsledelse om? En overordnet betraktning

La meg først gjengi definisjonen på kvalitet. Ifølge Norsk standard ISO 9001 defineres ordet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk». På bedriftsnivå handler det altså om hvordan produkt eller tjeneste tilfredsstiller kundens krav. Og hvordan kan man sikre at kunden blir fornøyd? Gjennom kvalitetsledelse!

shutterstock_378597097
Fortsett å les «Hva handler kvalitetsledelse om? En overordnet betraktning»

Hvordan lykkes med Landax – meld deg på kurs!

Nå har Landax lansert kurs, er dette noe for meg?

Vi har i Landax holdt på med kurs i ti år. Dette har vi gode erfaringer med, og vi får positive tilbakemeldinger fra kunder som er fornøyde med dagene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trenden blant deltakerne er at de ofte kan mye fra før, men melder seg på for å utvide kunnskapen sin og blir dyktigere brukere av systemet. De er interessert i nye perspektiver, og å få mest mulig nytte ut av Landax.

Vi vil i løpet av kursserien ha en gjennomgang av Landax Ultimate. Dette er fullversjonen av styringssystemet med alle moduler. Opplæringen kan gi innsikt som vil spare deg mye tid ved konfigurasjon og oppsett, og det vil bli gitt rom for testing og klikkhjelp underveis. Dette er med andre ord en dag du kan dra stor nytte av! Les mer om denne dagen og meld deg på her.

DSC_0130

Kvalitetsledelse vil også være tema en av dagene. Kunnskap på dette området vil være med på å øke produktivitet, og bidra til å minske ressurslekkasjer. Ettersom en bedrift vokser i omfang og størrelse, går en ofte fra enkle oppgaver til mer komplekse og abstrakte prosesser som det er vanskelig å ha god oversikt over. Et ledelsessystem for kvalitet er skreddersydd for å minimalisere mulighetene for tapt informasjon, tidsfordriv og andre ressurslekkasjer, og dermed øke produktiviteten og omsetningen. Denne kursdagen kan du lese mer om her.

En kursdeltakelse vil altså være med på å modne deg i forhold til styring og ledelse, og som bruker av verktøyet Landax. Det vil dessuten gi et helhetsbilde av hva Landax kan bidra med slik at du kan skille ut det som er viktig for deg og ditt firma. Du vil også møte mange brukere som ofte har gode innspill, og kan dele erfaringer knyttet til forskjellige områder. Det vil være et forum hvor du kan drøfte og formidle egne spørsmål, meninger og løsninger.

Dessuten er det jo en ypperlig mulighet til å komme seg vekk fra sin faste plass, få luft under vingene og gjøre en liten miljøendring. Vi håper du har lyst til å komme på kurs med oss!

Les mer om kursene og meld deg på her: www.landax.no/kurs

Vi inviterer til kurs, tirsdag 28. til fredag 31. mars!

I mars er det igjen klart for kurs med Landax! Dette er noe vi har hatt gode erfaringer med tidligere, og vi opplever også at våre kunder setter stor pris på denne muligheten. Temaene vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse og risiko, og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.

shutterstock_288562100
Fortsett å les «Vi inviterer til kurs, tirsdag 28. til fredag 31. mars!»