Er du motivert til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid?

Et interessant spørsmål. Jeg har jo noen meninger om dette også. I et marked som står i stadig forandring, og med mye konkurranse, er det helt nødvendig for bedrifter å ha fokus på tilpasninger og forbedringer. Hva kan vi gjøre for å bedre produksjonsprosessene, produktene og tjenestene våre?

Avviksregistrering – et bidrag til forbedringsarbeidet?

Kvalitetsstyring handler om å lede virksomheten til rett kvalitet. Tidligere var det vanlig å se på produktet når det var ferdigstilt, og deretter reparere eller kaste feilbarlige produkter. Det medførte både store kostnader og lite effektivt, og gav ikke særlig rom for forbedringer. I dag er det derimot vanlig å sikre kvalitet gjennom overvåking ogFortsett å lese «Avviksregistrering – et bidrag til forbedringsarbeidet?»